Duurzaam Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden ook wel bekend als: People, planet en profit. 

MVO Autobedrijf van Leussen
Bij Autobedrijf van Leussen is maatschappelijke betrokkenheid met het milieu en de regio Zwolle, Raalte, Ommen, Dalfsen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit komt onder andere tot uiting. In onze bedrijfsprocessen en sponsoring en ondersteuning van projecten, verenigingen en stichtingen die een bijdrage leveren aan de lokale maatschappij.

Erkend Duurzaam Plus certificaat
In al onze vestigingen hebben wij het "Erkend Duurzaam Plus" certificaat behaald. Dit certificaat is ontwikkeld voor bedrijven in de automotive sector die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen aantoonbaar in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd.

Zo zijn onze panden voorzien van zonnepanelen, een duurzame warmtepomp en is tijdens het ontwerp en bouw van de panden rekening gehouden met een zo efficiënt mogelijke inrichting en energie verbruik. Bij onze werkzaamheden nemen zijn duurzaamheid en kwaliteit altijd het uitgangspunt.

 

Autobedrijf van Leussen Erkend Duurzaam

 

Toyota Environmental Challenge 2050

Toyota heeft een lange historie als het gaat om duurzaamheid en bescherming van het milieu. Iets waar we trots op zijn. Maar ook in de toekomst wil Toyota een voortrekkersrol blijven spelen met een aantal belangrijke ambitie.

Toyota heeft zich ten doel gesteld aan de hand van 6 ‘challenges’ te voldoen aan de Environmental Challenge 2050. Door middel van deze 6 uitdagende challenges werken wij naar een zero-emission bedrijfsvoering in 2050.

 Meer uitgebreide informatie over de Toyota Environmental Challenge leest u hier.